ARAŞTIRMA

DigitalAge | 04.11.2016 - 14:20

Araştırma:Tüketiciler ödemelerde biyometrik doğrulama kullanmaya hazır

Araştırma: Tüketiciler ödemelerde biyometrik doğrulama kullanmaya hazır

Visa’nın yaptırdığı ”Biyometrik Ödemeler” Araştırmasına göre tüketiciler ödemelerde biyometrik doğrulama kullanmaya hazır

Visa’nın yaptırdığı ”Biyometrik Ödemeler” Araştırması, Avrupalı tüketicilerin biyometrik yöntemleri kullanmaya olumlu baktığını ve özellikle diğer güvenlik yöntemleriyle entegre bir şekilde kullanılması halinde ödeme yaparken biyometriyi kullanmak isteyeceklerini gösteriyor. Araştırmaya katılanların yaklaşık dörtte üçü (% 73); tüketicinin doğrulanması amacıyla biyometrik yöntemlerin kullanılması durumunda iki faktörlü doğrulamayı güvenli buluyor.

İki faktörlü doğrulama sahip olunan bir şey ( kart veya mobil cihaz), kişiye ait bir özellik ( biyometrik) ve bilinen bir şeyi (PIN, şifre) kapsıyor.

Araştırmaya göre, katılımcıların yarısından fazlası (% 68) farklı ödeme koşulları bir arada düşünüldüğünde, ister internet üzerinden ister yüzyüze olsun ödemenin doğrulanması için, biyometrik kimlik doğrulama sistemlerinden faydalanmak istiyor. Kimlik doğrulamada biyometrinin kullanımından en büyük yararı ise online perakende alışveriş sitelerinin elde etmesi bekleniyor çünkü internetten alışveriş yapanların yaklaşık üçte biri (% 31), ödeme işleminin güvenli bir şekilde yapılması sebebiyle yaşanan süreç nedeniyle online alışverişten vazgeçtiğini belirtiyor.

Biyometrik kimlik doğrulama sistemlerinin sunduğu avantaj, kişinin kimliğinin parmak izi veya göz bebeği gibi kişiye has özelliklerinin kullanılarak doğrulanmasını sağlamasıdır. Avrupalı tüketicilerin yarısına göre (% 51), biyometrik doğrulamayla gerçekleşen ödemeler mevcut yöntemlere göre çok daha hızlı ve kolay ödeme tecrübesi sunuyor. Ayrıca tüketicilerin üçte biri (% 33) biyometrik doğrulama söz konusu olduğunda cihazlarının çalınması veya kaybolması durumunda özel bilgilerinin güvende olacağını düşünüyor.

Parmak izi en güvenilen doğrulama metodu olarak öne çıkıyor

14 bin Avrupalı tüketiciyle yapılan araştırmada, biyometrik sistemlerinin kabul görmesinde gizlilik ve bu teknolojiye giderek aşina olmanın önemli rol oynadığı göze çarpıyor. Mobil ödemelerin yaygınlaşmasıyla beraber kullanım kolaylığı ve güvenliğiyle öne çıkan parmak izi tanıma, en çok tercih edilen biyometrik ödeme yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Biyometrik teknolojiler salt güvenilirlik algısı açısından değerlendirildiğinde ise, tüketicilerin % 81’i parmak izi tanımayı en güvenli teknoloji olarak görüyor. İris tarama ise % 76 ile ikinci sırada yer alıyor.

Bu sebeple, tüketicilerin yarıdan fazlası (% 53) ödeme esnasında parmak izini diğer biyometrik doğrulama metodlarına tercih ettiğini belirtiyor. Ses veya yüz tanıma metodlarını tercih edebileceğini belirtenlerin oranı ise yüzyüze alışverişlerde %12 iken internet üzerinden alışverişte %15’e çıkıyor.

Güvenlik ve sorunsuz alışveriş arasındaki denge önemli

Tüketicilerin üçte ikisi (% 67) için kimlik bilgilerinin güvenliğini korumak oldukça önemli; bu nedenle de yeni doğrulama yöntemlerinin hız ve güvenlik arasındaki dengeyi sağlaması gerekiyor.

Araştırmaya göre, biyometrik kimlik doğrulama, hızın önemli olduğu yüzyüze ödeme ortamlarında olduğu kadar online işlemlerde de önemli görülüyor. Araştırma bulguları da bunu doğruluyor. Biyometrik doğrulamayı kullanmak isteyenlerin yüzdesi ve kullanmak istedikleri alanlar şu şekilde;

  • % 48’i toplu taşımada kullanmak istiyor.
  • % 47’si restoranda ödeme yaparken kullanmak istiyor.
  • % 46’sı kafe, market veya fast food restoranı gibi hızlı alışverişlerde kullanmak istiyor.
  • % 40’ı online alışverişte kullanmak istiyor.
  • % 39’u internette içerik indirirken kullanmak istiyor