Skip to main content

Barem tarafından yapılan araştırmaya göre, mobil çalışmayı en iyi ifade kavramlar arasında mobil uygulamaların önemli bir yeri mevcut

Barem tarafından gerçekleştirilen “Mobil Çalışma Hayatı” başlıklı araştırmaya, farklı sektörlerde çalışan 70 üst düzey, 95 orta düzey ve 41 ilk kademe olmak üzere toplam 206 yönetici katıldı. Katılımcıların 82’sini kadınlar, 124’ünü ise erkekler oluşturdu. Çalışmaya 35 yaşın altında 67, 35-50 yaş gurubundan 116 ve 50 yaş üzerindeki 23 kişi katıldı. Mobil uygulamaların önemli olduğunu gözler önüne seren araştırma, geleneksel iş yapış şekillerinin değiştiğine dikkat çekiyor.

Mobil çalışanlar daha verimli ve daha mutlu

Mobil çalışma, bireylerin verimli ve mutlu olmalarına imkân tanıyor. Hızlı ve verimli iş yapabilme avantajı, insan hayatının en önemli unsurlarından biri olan zamandan tasarruf etmeyi de beraberinde getiriyor. Araştırmaya katılan 4 yöneticiden 3’ü iş yeri dışında çalışanların zaman planlaması yapabilmesinin önemli olduğunu düşünüyor. Araştırmada, mobil çalışanların geleneksel mesai yapanlara göre, yüzde 66 oranında ailelerine daha çok zaman ayırabildikleri dikkat çekiyor. Mobil çalışmanın daha az stresli olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 58. Her saat ulaşılabilir olmaktan rahatsızlık duyanların oranı ise yüzde 38.

İş yeri dışında çalışma eğilimi revaçta

İnternete erişimin kolaylaşması ve mobil cihazların yaygınlaşması ile esnek çalışma olanaklarının arttığını belirten Unify Türkiye Ülke Müdürü Erda Tütüncüoğlu, “Mobil cihazların hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle iş hayatında değişim kaçınılmaz oldu. Yenilikçi teknolojilerin kullanımıyla istenilen her mekân iş yerine dönüştürülebiliyor. Böylece zamandan tasarruf sağlanabiliyor. Çalışanlar artık mekân bağımsız çalışarak, zamanlarını kendi planlamaları dahilinde yönetmek istiyor.