Skip to main content

KPMG, Türkiye dahil 19 ülkeden 300 firmayla Ar-ge ve İnovasyon araştırması gerçekleştirdi

KPMG Türkiye’nin yaptığı araştırmada Türkiyeli ve Avrupalı şirketlerin Ar-Ge ve inovasyon yönetimi konusunda idari ve stratejik tercihlerinin finansal sonuçlara etkileri incelendi. Araştırmada Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapan şirketlerin daha hızlı büyüdükleri ve yeni ürünlerinde ticari hedeflerine daha yüksek oranda ulaştıkları tespit edildi. Araştırma sonucuna göre, inovasyona dayalı büyümede başarı faktörleri şöyle sıralanıyor:

  • Uzun vadeli düşünme; gelecekte bugünkünden daha rekabetçi olmak için teknoloji ve tüketim trendlerinin zamanında fark edilmesi ve gerekli yatırımların zamanında yapılması şart.
  • Çeşitlendirilmiş portföy; böylelikle ticari ve teknolojik risklerin dağıtılması sağlanıyor.
  • Daha çok işbirliği yaparak finansal yükü paylaşmak.
  • Ticarileştirme sürecini titizlikle ele almak ve rakiplere yönelik giriş bariyerleri. oluşturmayı hedeflemek. Zira inovasyon ile yaratılan katma değerden en büyük payı almak ve o payı korumak buna bağlı.

Araştırmaya göre, Avrupalı firmaların yüzde 37’sinin Ar-Ge ve inovasyon alanındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdiği, Türkiye’deki firmaların yüzde 16’sının bu tanıma uyduğu belirtildi. Avrupa genelinde firmaların yüzde 16’sının inovasyon yönetimi süreçlerinin tamamını uyguladığı yerli firmaların ise sadece yüzde 7’sinin süreçleri tamamladığı kaydedildi.