Skip to main content

Antalya Üniversitesi tarafından TNS ortaklığıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre gençlerin yüzde 39’unun iş seçiminde kriteri yok

Uluslararası Antalya Üniversitesi tarafından TNS ortaklığıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre lise ve üniversite öğrencisi gençlerin yüzde 38,9’u “iş seçiminde kriteri olmadığını belirterek, fark etmez” yanıtını verdi. 18-34 yaş arasındaki gençlerin %31’i çalışırken yüksek lisans eğitimine devam etmek isterken, gençlerin %25’i “mezun olduktan sonra henüz ne yapacağını bilmediğini, henüz düşünmediğini” ifade ediyor.

İş seçiminde kriter aranmıyor

Uluslararası Antalya Üniversitesi tarafından TNS ortaklığıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre; lise ve üniversite öğrencisi gençlerin yüzde 38,9’u departman/ bölüm ya da şirket ayırt etmeden iş seçimi yapacaklarını belirtti. Yüzde 38,9’luk fark etmez yanıtını, şirket ismine göre (%25), bölüm/departmana göre (%20), sektöre göre (%17) yanıtları takip etti.

18-24 yaş gençlerin gençlerin %20’si sektörüne göre çalışacağım yeri seçerim derken, bu oran 25-34 yaş arası gençlerde %4’e düştüğü gözlemlendi. 25-34 yaş gençler ayrıca %53,4 ile kriter önemli değil diyen grup olarak dikkat çekti.

İş seçiminde kriter aramayanların oranı lise mezunu gençlerde %40,7 olurken, üniversite mezunlarında bu oran %29,4 oldu. Kırsal kesim de %64,5 ile yeter ki iş olsun diyen kesim oldu.

shutterstock_88750300

Gençlerin gözde mesleği mühendislik, doktorluk ve avukatlık

18-34 yaş arası gençler arasında son yılların en popüler mesleği %16 ile mühendislik olurken, bunu %15,4 ile doktorluk, %8,4 ile avukatlık, % 8,3 ile öğretmenlik takip etti.

Tüm yaş gruplarında ise Türkiye’nin gözde mesleği %17 ile doktorluk oldu. Avukatlık %25,6 ile Ege bölgesi için en gözde meslek olurken, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en gözde mesleği ise Türkiye ortalamasının üstünde (%26,4) doktorluk olarak öne çıktı.

Doktorlar da değiştirmek istiyor

Araştırma kapsamında görüşülen doktorların sadece %1,1’i mesleğini değiştirmek istemediğini belirtirken, öğretmenlerin %24,2’si mesleğimi değiştirmek istemezdim dedi. Avukatların %4,3’ü mesleğinde kalmak istediklerini ifade etti. Gazetecilerin ise %3,3’ü tekrar seçecek olsa yeniden gazeteciliği seçeceğini belirtti.

Gençler eğitime devam etmek istiyor

Araştırma kapsamında görüşülen lise ve üniversite öğrencilerinin yaklaşık olarak 3’te 1’i, hem çalışıp hem yüksek lisans yapacağını belirtiyor. Gençlerin %31’i çalışırken yüksek lisans eğitimine devam etmek istediğini belirtirken, %24,9’u henüz ne yapacağını bilmiyor, %24,3’ü ise bir şirkette çalışmak istiyor.

Kırsal kesimde yüksek lisans yaparken çalışmak isteyenlerin oranı %55,7 iken bu oran kentte %25,5’e düşüyor.

“Sevdiğiniz işin peşinden gidin”

Yanlış tercihler sebebiyle birçok gencimizin sevmediği meslekleri icra etmek durumunda kaldığının altını çizen Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cihat Göktepe popüler bölümler yerine sevilen bölümleri tercih ederek üniversite okumanın başarılı bir meslek hayatını da beraberinde getirdiğini ifade etti.