Skip to main content

Anthropic, yeni nesil üretken yapay zekâ modeli Claude 3’ü tanıttı. Şirket, Claude 3’ün Gemini ve ChatGPT’den çok daha iyi olduğunu söylüyor.

Eski OpenAI çalışanları tarafından kurulan yapay zekâ şirketi Anthropic, üretken yapay zekâ modelinin son sürümü Claude 3 yapay zekâ model ailesini tanıttı.

Yeni model ailesi Claude 3 “Opus”, Claude 3 “Sonnet” ve Claude 3 “Haiku” olarak adlandırılıyor. Opus, ailenin en büyük ve en gelişmiş modeli. Şirket, yeni Claude 3 yapay zekâ modeli ailesinin Google ve OpenAI’ın önde gelen modelleri kadar iyi hatta daha iyi performans gösterdiğini söylüyor.

Önceki sürümlerin aksine, Claude 3’ün çok modlu olduğunu, metin, fotoğraf ve ses girişlerini anlayabildiğini belirtelim. Anthropic, Claude 3’ün daha fazla soruyu yanıtlayacağını, daha uzun talimatları anlayacağını ve daha doğru olacağını söylüyor. Şirketin açıklamasına göre, Claude 3 daha fazla bağlamı anlayabiliyor, bu da daha fazla bilgiyi işleyebileceği anlamına geliyor. Anthropic, Claude 3’ün yaklaşık 150 bin kelimeyi ya da büyük bir kitabı özetleyebildiğini, bir araştırma makalesi gibi yoğun materyalleri analiz ederken bile neredeyse anında sonuç verebileceğini söylüyor.

Anthropic, Opus ve Sonnet’in artık claude.ai ve API’ında mevcut olduğunu, Claude 3’ün en küçük versiyonu ve piyasadaki en uygun maliyetli modeli olan Haiku’nun ise yakında yayımlanacağını söylüyor. Şirketin açıklamasına göre Haiku, çizelge ve grafiklerle dolu yoğun bir araştırma makalesini sadece 3 saniyede okuyabiliyor.

Yeni modeller aynı zamanda önceki Claude 2.1 modeline göre önemli ölçüde iyileşme gösteriyor. Orta seviye model olan Sonnet, Claude 2 ve Claude 2.1’den iki kat daha hızlı. Anthropic, Claude 3 modellerini, Ağustos 2023 itibarıyla kamuya açık olmayan dahili ve üçüncü taraf veri kümeleri ile kamuya açık verilerin bir karışımı üzerinde eğittiğini söylüyor. Şirket, üç modeli tanıtan bir makalede bunların Amazon’un AWS ve Google Cloud donanımları kullanılarak eğitildiğini ifade ediyor.

Her iki şirketin de Anthropic’e yatırım yaptığını belirtelim. Claude 3, AWS’nin model kitaplığı Bedrock’ta ve Google’ın Vertex AI’ında yer alacak.

Kaynak: Anthropic says its latest AI bot can beat Gemini and ChatGPT – The Verge