Skip to main content

Dövize bağlı dalgalanmalar nedeniyle yaşanan fiyat artışları anne bebek ürünleri alanındaki tüketicilerin de belirli satın alma davranışlarında bazı değişimleri beraberinde getiriyor.

Özellikle dövize bağlı dalgalanmalar nedeniyle yaşanan fiyat artışları ve bu sebeple kendisini hissettirmeye başlayan ekonomideki yavaşlama, anne bebek ürünleri alanındaki tüketicilerin de belirli satın alma davranışlarında bazı değişimleri beraberinde getiriyor. Son dönemde bebek bezi ve mama özelinde daha sık dile getirilen fiyat değişimleri, daha ziyade dövize bağlı doğrudan ürün ve hammadde maliyetlerinde yaşanan artışın neticesinde karşımıza çıkıyor. Elbette tüketicilerin bu değişime kayıtsız kalmadığını ve gerek tercih edilen ürünler gerekse satın alma alışkanlıkları noktasında bazı farklılıkların oluşmaya başladığını gözlemliyoruz. İlk olarak tüketicilerin satın alma iştahından bahsetmek gerekirse, özellikle dövizin zirve yaptığı ağustos ayı sonrasında tüketicilerin olası fiyat artışı beklentileri nedeniyle mevcut ihtiyaçlarından daha fazlasını alarak minimum seviyede bundan etkilenme düşüncesinin etkili olduğunu söylemek mümkün.

Online satışlar
Kurlardaki volatilitenin maksimum seviyeye ulaştığı Ağustos ayı ve sonrasına bakıldığında, internet bazlı satışların toplamda %0,8-1,5 puan arasında artış kaydettiğini gözlemleniyor. Gelişmiş ülkelerdeki internet satışlarının toplam cirodaki payının %9,8 civarı olduğu düşünüldüğünde; bu artışı, tüketicilerin ürün satın alırken online mecralardan daha fazla fiyat kontrolü ve satın alma yaptığı şeklinde anlamlandırmak söz konusu.

Mobil kullanımda artış
Elbette dijital tüketicilerin sayısındaki artışa paralel olarak satın alma kanalları arasında mobilin de artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Özellikle mobil uygulamada %35’lere varan bir kullanım oranı, tüketicilerin bu dönemde anlık fırsatları, duyuruları ve kampanya avantajlarını kaçırmamak adına mobil cihazlarındaki uygulamaları tercih etmeyi düşünüyor diyebiliriz.

Ziyaretçi sayısı
Mağazalarımızdaki ziyaretçi sayılarından söz etmek gerekirse, yine internet ortamındaki e-ticaret siteleri, mobil uygulamalar, pazar yerleri gibi dijital satış kanallarında tüketicilerin artış göstermeye başladığını gözlemliyoruz. Bu da internet sitesi & mağaza mukayesesi özelinde %75-80’lere artışları beraberinde getiriyor. Yani ekonominin hız kaybettiği zamanlarda ebeveynlerin online satış kanallarına gösterdiği rağbet artıyor.

Bebek bezi ve mama
Biraz da temel ürün gruplarından bahsetmek gerekirse; son dönemde özellikle fiyat geçişleri ile ön plana çıkan bebek bezi ve mama kategorilerinde dijital kanallar aracılığı ile satın almanın ne durumda olduğuna bakalım. Dövizdeki tırmanışın ivmelendiği Haziran ve Temmuz ayları ile birlikte online satışlarda bebek mamalarında birkaç puanlık artış görülse de, özellikle bebek bezlerinde online satışların yüzdesel olarak yaklaşık 10 puana varan artış kaydettiğini gözlemledik. Bunda elbette, markalı ürünlerde yaşanan ciddi fiyat artışları sonrası, kalite ve fiyatı ile daha da ön plana çıkan baby me bebek bezimizin mühim bir etkisi var. Nitekim tüketiciler fiyatların arttığı ve tüketimin daha dikkatli yapılması gereken dönemlerde bilinen Private Label ürünleri daha fazla değerlendiriyor veya yine bu dönemde sosyo-ekonomik anlamda tüketici segmentleri arasında kaymalar görülebiliyor. Online satın alma fırsatları bu anlamda “akıllı tüketici” için çok doğru bir avantaj kanalına dönüşüyor.

Güvenlik ürünleri
Online satış kanallarındaki artış trendine uyumlu olarak güvenlik ürünleri kategorisinde de Haziran ayı itibarı ile kur değişimlerine paralel olarak %1,5-3 puanlık artışlar gözlemleniyor. Bu durum farklı ürün grupları için de geçerli olmakla birlikte, daha önce bahsettiğimiz mobil uygulama ve site üzerindeki artışla birlikte yükseliş göstermesi tüketicilerin doğru fiyattan emin olma beklentisi ile dijital kanalları gerek etkin bir kontrol aracı gerekse giderek alışkanlık oluşturan bir satın alma noktası olarak görmeye başladıklarını belirtelim.

Islak mendil
Son olarak selüloz fiyatlarındaki artışlardan etkilenen ıslak mendil kategorisinden bahsedelim. Tüketiciler için ıslak mendil grubunda birçok farklı alternatif bulunuyor. ebebek olarak bu gerçekten kalitesi ve ödenen paranın karşılığını ziyadesiyle hak eden bir ürün sunmamız nedeniyle çok avantajlı olan bu öz markamızı annelerin tercih ettiği bir alternatif olarak piyasada konumlandırmayı başardık. Burada dijital kanallardan satın almadaki yüzdesel artıştan ziyade, tercih edilen çoklu paketlerdeki artışın %10-15’ler düzeyinde gerçekleştiğinden bahsetmek daha doğru olacaktır.

Gönderi ücreti
Tüm bu parametrelerin dışında, tüketicilerin “dijitalleşmeye” başlamasında gönderilerini ücretsiz almak için belirli bir sepet tutarına ulaşmaya gayret etmeleri. Dikkat edilirse son dönemde farklı mağaza veya marketlerin özellikle bebek bezi, mama, ıslak mendil gibi hızlı tüketim grubunda 3’lü ve üzeri fırsat fiyatları sunduğunu daha sık görüyoruz. Bunun nedeni toplu satın alma yapmak isteyen dijital tüketiciyi yakalayarak, aynı zamanda belirli bir sepet tutarına ulaşmak ve ücretsiz kargo beklentisini karşılayabilmek. Elbette tasarrufun öneminin giderek arttığı bir ortamda, bu uygulamaların da dijital tüketimi artırdığı yadsınamaz bir gerçek.