Skip to main content

Türkiye’de bilim, sanat ve teknolojiyi buluşturan amber Sanat ve Teknoloji Festivali bu yıl 9-18 Kasım tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi – Taşkışla Kampüsü, Çukurcuma Hamamı, Pasajist ve Beyoğlu Gençlik Merkezi’nde…

Türkiye’de bilim, sanat ve teknolojiyi buluşturan amber Sanat ve Teknoloji Festivali bu yıl 9-18 Kasım tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi – Taşkışla Kampüsü, Çukurcuma Hamamı, Pasajist ve Beyoğlu Gençlik Merkezi’nde düzenleniyor. Altıncısı düzenlenen festivalin bu yıl üzerinde çalıştığı tema ise ‘Parataktik Müşterekler’. 

amber’12 müşterekleri doğrudan bir söylemle öne çıkararak temasını ‘Parataktik Müşterekler’olarak belirledi. amber’12 ‘Parataktik Müşterekler’ teması ile sanatçıları, tasarımcıları, akademisyenleri, araştırmacıları ve ilgilenen herkesi özgür, yaratıcı ve katılımcı düşüncenin ve sanatın perspektifinden yeni medya ortamında ve aynı kudretle hayatın diğer alanlarında müştereklerimizin alanını genişletmeye çağırıyor.
Müşterekler bugün ekolojiden hukuka, siyasetten ekonomiye uzanan geniş bir spektruma yayılıyor. Ancak bizi adalet, eşitlik, özgürlük, sevgi, demokrasi, doğa ve barış gibi müşterek olanlar üzerinden boyun eğmeye ve tabi olmaya sürükleyen pasif ama ilerlemeci söylemler, kurumlar ve uygulamalar yerine koordine etme ve bir araya getirme gücünü aktif bir şekilde kullanmayı öneren taktikleri nasıl yaratabiliriz? 
Bu sorular ve önermeler etrafında düzenlenen festival sergi, konferans ve atölye çalışmaları gibi etkinliklerden oluşuyor. Ekmel Ertan ve Fatih Aydoğdu’nun küratörlüğünü yaptığı sergi, ‘Parataktik Müşterekler’ teması ile  son yıllarda dünya genelinde gündemi meşgul eden müşterekler konusunu dijital teknolojilerin perspektifinden yeniden gündeme getirmeyi, değişen dünya ile müşterekler ilişkisini sorgulamayı amaçlıyor. Serginin açılışı 9 Kasım Cuma akşamı saat 18:30’da İstanbul Teknik Üniversitesi – Taşkışla Kampüsü’nde düzenlenecek.  
Atölye etkinlikleri
Bager Akbay’ın organizasyonunu yaptığı atölye etkinlikleri 11-18 Kasım tarihleri arasında Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek. Genç sanatçılar, sanat, teknoloji ve tasarım öğrencileri ve diğer disiplinlerden konuyla ilgilenen herkese açık olan etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleşecek. Parataktik Müşterekler teması çerçevesinde ‘Bir İçerik Nasıl Üretilir?’, ‘Blender 3D’, ‘Kendi Robotunu Yap’,’Bilgisayar Oyunu Bozmaca’, ‘Seksek 2.0’ başlıkları altında ücretsiz eğitimler verilecek. 
Parataktik nedir?
Parataktik, tabi olma ya da koordine etme yerine ‘bir araya getiren’ düzenleme olarak kısaca tanımlanabilir. Dilbiliminden ödünç alınan kavram, ‘modern öncesi’ zihniyetle ilintili. 19.yy’da pasif progresif zamanın kullanılmaya başlamasıyla yok olan orta zamana/sese/eyleme (middle voice) ait parataktik, suçu ve sorumluluğu bir başkasına devretmektense, anlamı ve eylemi farklı kullanıcıların dinamik bir şekilde bir araya gelerek devralmasıyla işler. Bugün parataktik yönüyle müşterekleri tartışmak aynı zamanda dijital teknolojilerin işleyiş ve örgütlenme ilkeleri üzerinden siyaseti, ekonomiyi, kenti, tasarımı, ekolojiyi ve bedeni yeniden düşünmeye açılma amacını taşıyor.