Skip to main content

Allianz Türkiye, bir yıl içinde 3 özel sürdürülebilir çözümünü hayata geçirdi.

Allianz Türkiye, bugün düzenlediği basın toplantısında sürdürülebilirlik yolunda hayata geçirdikleri projeleri duyurdu. Belirledikleri hedeflerini 2016 yılının sonunda veren Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui, bir yıl boyunca hayata geçirdikleri projeleri basın mensuplarıyla paylaştı.

Sürdürülebilirlik stratejisinin iki önemli ayağı olan “önleyici çözümler” ile “girişimcilik ve inovasyon” temellerinde tüm 2017 hedeflerini yerine getirdiklerini belirten Coqui “En büyük gururumuz daha iyi bir çevre, daha iyi bireyler, kurumlar ve toplum yaratılmasına katkı sağlamaya dair verdiğimiz sözümüzü tutabilmiş olmamız. Sürdürülebilirlik çevrelerinde bile iddialı bulunan ‘her yıl 3 yeni sürdürülebilir çözümü hayata geçirme’ hedefinin yerine getirilmesi adına çalışan tüm ürün, çözüm sorumlularımız ve sürdürülebilirlik komitemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Allianz Türkiye’nin sürdürebilirlik hedeflerine ulaşmak adına, 40 kişiden oluşan bir komite oluşturduklarını belirten  Coqui, “ Sektörün ilk sürdürebilirlik raporunu yayınlamak hedefimizdi. Belirlediğimiz hedefler çerçevesinde alternatif enerji kaynağından üretilen elektriği kullanarak geri dönüşüm süreçlerini başlattık. Bunun yanında kağıt kullanımı ve teknoloji kullanımını azaltarak karbon izimizi azalttık. ” dedi.

Allianz, önleyici çözümler kapsamında “iyi bireyler” adına attıkları adımla, 40 yaş üstü sigortalılarına ücretsiz mamogrofi teminatı, elektrikli otomobillere kasko avantajı sağlanması  ve  güneş enerjisi santrallerinde oluşabilecek kayıplar için teminat vermesiyle sürdürülebilirlik yolunda üç çözüm sunarak sözünü tuttu.

Girişimcilik platformuyla şirket çatısı altındaki girişimcilere de destek veren Allianz; BilenAnnem, Spirihome ve Gamestar girişimleri olmak üzere desteklemek üzere üç girişim seçti.

Anne adaylarına yönelik uygulama: ‘BilenAnnem’

Allianz Türkiye çalışanları tarafından geliştirilen, geleceğin anneleri için oluşturulmuş ‘BilenAnnem’ mobil uygulamayla hamilelik sürecinin her adımında güvenilir bilgilerle annelere yardımcı olmak hedefleniyor.

Teknolojiyi ön plana alan kurum dışı girişimlere destek: Spirohome ve Gamester
‘Spirhome’ ile KOAH hastalarının nefes kapasitelerini ve ilaç ihtiyaçlarını mobil platform üzerinden ölçümleyen ve gözlemleyen sağlık destek projesini de yürütmek üzere harekete geçiyor.

‘Gamester’ ile artırılmış gerçeklik uygulamalarını sigortacılığın risk yönetimi aşamasına taşımaya hazırlanan Allianz Türkiye, fabrika yangını ve yangın önleme sistemlerini simüle ederken riziko kontrol aşaması deneyimini yenilikçi bir şekilde ele alıyor.