Skip to main content

Teknoloji geliştikçe yaşadığımız şehirler de gelişiyor ve akıllanıyor. Altyapıdan sağlığa, enerjiden binalara kadar çeşitli alanlarda teknolojinin yardımıyla şehirler için akıllı çözümler geliştiriliyor

Dünya Bankası’nın Nisan ayında yayımladığı Kentsel Kalkınma Değerlendirmesi’ne göre, günümüzde dünya nüfusunun yüzde 54’ü şehirlerde yaşıyor. Bu sayı 2045’te 1,5 kat artacak ve 6 milyara çıkacak. Aynı değerlendirme küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 80’inin şehirlerde elde edildiğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla, şehirler sundukları ekonomik, sosyal ve kültürel olanaklarla çekim merkezi haline dönüşüyor.  Öte yandan hızlı şehirleşmeyle beliren iklim değişikliği ve doğal kaynakların hızlı tüketimine ilişkin problemler, yeni şehircilik anlayışının çözüm bulması gereken konuları arasına girdi. Şehir hayatını kolaylaştıran ve değişik alanlarda akıllı çözümler geliştirerek uygulamaya başlayan şehircilik örnekleri, akıllı şehirler döneminin başlamak üzere olduğunun habercisi konumunda.

Akıllı şehrin sekiz ölçütü

Bir şehrin “akıllı şehir” olarak adlandırılabilmesi için belli başlı sekiz sahanın tamamında veya çoğunda şehirlerdeki problemlerin çözümünde BT kullanılarak akıllı çözümlerin geliştirilmesi ve şehirlilerin bu çözümleri bir hayat tarzı şeklinde benimseyip kullanmaları şart. Bu ifade ışığında akıllı şehrin sekiz kriterini şöyle sıralamak mümkün: Akıllı enerji, akıllı bina, akıllı ulaşım, akıllı teknoloji, akıllı sağlık hizmetleri, akıllı altyapı, akıllı yönetişim ve bu akıllı çözümleri benimseyip kullanacak akıllı şehirli vatandaşlar.

Akıllı çözümler akıllı şehirleri getiriyor

Dijital ekosistemin akıllı şehirlere katkısı

Akıllıkentler.org sitesinde dijital ekosistemi besleyen akıllı kentlerin aldıkları yatırımlar ve yaratacakları iş olanaklarında önemli bir artış olacağı belirtiliyor. Sitede Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinden birine sahip olan İngiltere’de dijital teknoloji sektörünün 2010-2014 yılları arasında diğer sektörlere kıyasla yüzde 32 daha fazla büyüdüğü ve sektördeki maaşların ülke ortalamasına göre yüzde 36 daha fazla olduğu kaydediliyor. Sadece ABD’de her 1 saniyede girişim  sermayesinin bin 532 doları akıllı şehir alanına yatırılıyor. Dünyadaki öncü kentler dünyada dijital dönüşümünü başlatan çok sayıda şehir olduğu biliniyor. Londra, bu alanda finansal teknolojinin başkenti olarak tanınıyor. Ayrıca şehirde ulaşımla ilgili yenilikçi adımlar atılıyor ve start-up toplulukları da çok yaygınlaşıyor. Sitede aktarılan bilgiye göre, Londra’daki akıllı kent pazarının 2020’de 13,4 milyar doları bulması öngörülüyor. Chicago ve Singapur’da; günlük olarak nasıl işlediğinin takip edilebilmesi için kentin dört bir yanına sensörler yerleştiriliyor. Barcelona ise çeşitli projeler ve girişimlerle dijital etkinliklerini sürdürüyor. Bunların dışında önümüzdeki beş yıl içerisinde yeni şehir inovasyonlarına şahit olunacağı da su götürmez bir gerçek olarak düşünülüyor.