Skip to main content

Turkcell ile tablet projesi imzalayan Abdi İbrahim, çok kanallı pazarlama yaklaşımını dijital ortama taşıdı.

İş yapış biçimine ve pazarlama yaklaşımına yeni bir bakış açısı getiren Abdi İbrahim, Turkcell ile ses hatlarının yanında dijital tablet ve servis desteği konusunda anlaşmaya imza attı.

Sağlık personelleri ve şirket içi iletişim kalitesindeki artışı ve kapalı devre pazarlama modelinin (CLM) sağlıklı bir şekilde uygulanmasını sağlamayı amaçlayan dijitalleşme projesi, satış ekibinin günlük hekim iletişimi, ziyaret raporlaması, verilerin analizi ve eczane çalışmalarının sistematik ve hızlı geri bildirim toplanabilecek şekilde çalışmaya imkân veriyor.

Abdi İbrahim, dijitalleşme süreci kapsamında kurumsal malzemelerini de dijital platforma taşımasıyla kağıt israfına son vermiş oluyor.