İŞ DÜNYASI

Sebla Kutsal | 07.04.2017 - 12:19

405 milyon avroluk proje teklif çağrısı

Rekabetçi Sektörler Programı’nın (RSP) yeni dönemi için proje teklif çağrısı 6 Nisan 2017 itibarıyla başladı. Çağrı başvuruları 9 Haziran 2017 tarihine kadar kabul edilecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve ülkemiz eş-finansmanıyla oluşturulan bir çatı programı olan Rekabetçi Sektörler Programı’nın çağrısı kapsamında “İmalat Sanayii”, “Araştırma ve Geliştirme” ve “Teknoloji Transferi ve Ticarileşme” faaliyet alanlarında proje teklifleri sunulabilecek.

Başvurular elektronik sistem aracılığıyla yapılacak, ayrıca yine elektronik sistemden üretilen basılı başvuru formları da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 9 Haziran 2017 tarihi 17:00’a kadar (elektronik başvuru için son tarihten beş iş günü sonrasında kadar) iletilecek.

RSP nedir?

Rekabetçi Sektörler Programı, 7 yıllık dönemler halinde, temelde KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik ve rekabetçiliğin geliştirilmesine odaklı mali destekler sağlayan operasyonel programların uygulandığı bir çatı programdır. Programın, ikinci 7 yıllık bölümü olan 2014-2020 yıllarını kapsayan kısmının teknik adı Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı’dır.

Bütçe: 405 milyon avro

Tüm Türkiye’yi kapsayacak bu yeni dönemde yaklaşık 405 milyon avro bütçe oluşturuldu. Bu kapsamda, 2017 yılının ilk çeyreğinde bir teklif çağrısına çıkılarak desteklenecek proje seçimine başlanması planlanıyor. Programın 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni dönemi tüm illerimizi kapsıyor.

Hedef

Programın yeni döneminde, sanayide ve üretimde verimliliğinin artırılması ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Program kapsamında verilecek desteklerin, öncelikle bu iki temel hedefe hizmet etmesi beklenecek.

Yeni dönemin ana faaliyet alanları

Yeni dönem aşağıda belirtilen dört ana faaliyet alanından oluşuyor.  Projeler bu dört faaliyet alanından yalnızca biri altında tasarlanabilir: İmalat Sanayii, Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler, Araştırma ve Geliştirme, Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme.

Projelerin seçimi

Projelerin seçimi, Rekabetçi Sektörler Programı sayısal hedeflerine yapacağı katkı seviyesine göre değişebilir. Öte yandan, bir projenin desteklenme ihtimali, Programın hedef göstergelerine katkısı ile doğru orantılıdır. Programın hedefleri ve kilit performans göstergeleri (KPI key performance indicator) arasındaysa şunlar yer alıyor: Girdi maliyetlerini (enerji dâhil) azaltan KOBİ sayısı, satışlarını ve/veya ihracatını artıran KOBİ sayısı, kurulan yeni işletme sayısı, alınan ulusal patent sayısı, başarılı bir şekilde ticarileştirilen ürün sayısı, desteklenen kuruluş/işletmede yaratılan araştırma işi sayısı

Kimler Başvurabilir?

Yeni dönem desteklerine valilikler, belediyeler, il özel idareleri, kalkınma ajansları, üniversiteler, TOBB ve bağlı oda ve borsalar, sanayi ve teknoloji ile ilgili dernek ve vakıflar, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri yönetimleri gibi kuruluşlar başvurabilir.

Kimler doğrudan başvuru yapamaz?

Girişimciler, KOBİ’ler, ticari işletmeler, kar amacı güden kurum ve kuruluşlar doğrudan başvuramazlar fakat desteklenen KOBİ’lerin ortak yararına hizmet eden projeler aracılığı ile program desteğine dolaylı olarak ulaşabilirler.

Daha fazla detay için burayı tıklayabilirsiniz.