Skip to main content

2019 İlk 6 aylık reklam yatırımları açıklandı.

Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2019 İlk 6 Ay Raporu‘na göre; toplam medya yatırımları yılın ilk yarısında 4,3 milyar TL olarak gerçekleşti. İlk 6 aylık verilere göre medya yatırımlarında en büyük pay yine televizyonun oldu. Yüzde 48,1 pay ile birinci olan televizyonu yüzde 31 ile dijital mecralar izledi. Türkiye pazarlama iletişimi dünyası sektörün gelişimi adına derneklerin birbiriyle yakından çalıştığı yeni bir döneme girdi, buna paralel olarak bu yıl ilk kez dernekler deneyimlerini birleştirerek Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’nu birlikte hazırladı. RD, RVD, IAB TR, ARVAK, URYAD, MMA olmak üzere tüm sektör derneklerinin verilerini bir araya getiren rapor, yeni bir metodoloji ile hazırlandı.

Medya ve Reklam Yatırımları Raporu bu yıl, gelişen teknoloji ve güncel sektör dinamiklerine en uygun hale getirmek adına yeni bir metodoloji ile hazırlandı. Reklamcılar Derneği, Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB TR), Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA), yıllardır kendi mecraları özelinde kendi metodolojileri ile hazırlayarak açıkladığı veriler bu yıl ilk kez bir araya getirildi.

Rapora göre, medya yatırımları 2019 yılının ilk altı ayında 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,8 düşerek 4.327 milyon TL olarak gerçekleşti. Yaratıcı işler, yapım, baskı, BTL, sponsorluk ve reklamveren hizmet bedellerini içeren ve toplam yatırımların yüzde 25’ini oluşturan reklam yatırımları ise 1.080 milyon TL oldu. Toplam medya ve reklam yatırımları ilk altı ayda 5,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Medya yatırımlarında en büyük payı yılın ilk yarısında da yüzde 48,1 ile bir kez daha televizyon kuruluşları aldı. Televizyonu yüzde 31,0 ile dijital mecralar takip etti. Üçüncü sırada %9,1 ile açıkhava yer aldı. Yılın ilk altı ayında en büyük düşüş basın yatırımlarında yaşandı. Basın yatırımları yüzde 30,9 düşerek yüzde 6,8 pazar payı ile dördüncü sıradaki yerini korudu. 2019 yılının ilk yarısında televizyonlara yapılan medya yatırımı 2.083 milyon TL olarak gerçekleşirken, dijital mecralara 1.343 milyon TL’lik yatırım yapıldı.

2019 yılının ilk altı ayında medya yatırımları arasında dijital mecralara yapılan yatırımlar önemli ölçüde arttı. Dijital mecralara yapılan yatırım 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 10,8 arttı. Medya yatırımları arasında en fazla paya sahip olan TV yatırımları ise yüzde 7 azaldı. Açıkhava yatırımları yüzde 1,8 düşüşle 395 milyon TL, basın yatırımları yüzde 30,9 düşüşle 294 milyon TL, radyo yatırımları yüzde 5.1 düşerek 157 milyon TL olarak gerçekleşti. Sinema yatırımları söz konusu dönemde yüzde 8,2 arttı ve 55 milyon TL oldu. Radyonun toplam medya yatırımlarındaki payı yüzde 3,6 olurken sinemanın payı yüzde 1,3’te kaldı.

Dijitalde ağırlık display’de

2018 yılının aynı dönemine göre en fazla artışın yaşandığı dijital mecralarda toplam 1.343 milyon TL’lik yatırım içinde en fazla payı 773 milyon TL ile display aldı. Display’deki artış yüzde 10 olarak gerçekleşirken bu alanda gösterim/tıklama bazlı mecraların payı yüzde 68, videoların yüzde 24, native’in payı yüzde 8 olarak gerçekleşti. Dijital mecra yatırımlarında display’i yüzde 12 artışla arama motoru, yüzde 8 artış ile ilanlar izledi. Bu yatırımların yüzde 18,5’ini sosyal medya, yüzde 59,5’ini mobil platform yüzde 67,7’sini programatik yatırımlar oluşturdu. Öte yandan ilk yarıda 395 milyon TL olarak gerçekleşen açıkhava medya yatırımlarının 45 milyon TL’sini yüzde 59 artışla dijital açıkhava, 59 milyon TL’sini yüzde 14 düşüşle büyük alan ve 291 milyon TL’sini yüzde 5 düşüşle reklam üniteleri yatırımları oluşturdu.