Skip to main content

Deloitte’un bu yıl 18.’sini hazırladığı global “Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri Raporu” açıklandı.

Deloitte’un “Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri Raporu”‘na göre, 2019 yılında akıllı hoparlörlerin 7 milyar dolarlık pazar elde ederek, bağlantılı cihaz alanında yılın en hızlı gelişen teknolojisi olacağı öngörülüyor.

Akıllı hoparlör pazarında yüzde 63’lük artış

Rapora göre, ortalama 43 dolarlık birim satış fiyatıyla 164 milyon adet satılan akıllı hoparlörün toplam pazar gelirinin, 2018 yılına kıyasla yüzde 63’lük artışla 4,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ses algılama teknolojisi gelişimine devam ederken; sektörün tam büyüme potansiyeline ulaşabilmesi için bazı engelleri de aşması gerekecek. Bu doğrultuda kapsayıcılık ve küresel anlamda kabul görmek için daha geniş bir dil desteğine ihtiyaç duyulacak.

Yapay zekânın önlenemez yükselişi

Deloitte’a göre; bulut tabanlı yapay zekâ yazılımları ve hizmetlerinin kullanımı hızlanacak. Yapay zekâ kullanan firmaların %70’i bulut tabanlı kurumsal yazılımlarıyla yapay zekâ olanaklarına sahip olurken; %65’i de bulut destekli geliştirme hizmetleri sayesinde yapay zekâ uygulamaları yapılabilecek. Diğer yandan 2020 yılı itibarıyla, yapay zekâ ile hazırlanan kurumsal yazılımların ve bulut tabanlı yapay zeka geliştirme hizmetlerinin payı sırasıyla %87 ve %83 seviyelerine yükselecek.

Sahne 5G’nin…

Beşinci nesil (5G) kablosuz ağların kademeli olarak gelmesi, kullanıcılar ve işletmeler için daha hızlı bağlantılar sağlaması ve telekomünikasyon şirketleri için yeni gelir fırsatları yaratması bekleniyor. Raporda, halihazırda 72 operatörün test aşamasında olduğu belirtilirken; 2019 yılında 25 operatörün 5G hizmeti sunmaya başlayacağının ve 2020 yılında da bu sayının 2 katına ulaşacağının altı çiziliyor.Ayrıca, 2019 yılında toplamda 1 milyonun üzerinde 5G’li telefon satılması ve bu sayının 2020 yılında 15-20 milyona kadar yükselmesi beklenirken; 1 milyondan fazla sayıda puck/modem satışı da öngörülüyor.

Deloite Global 2019 TMT Raporu’nda yer alan diğer başlıklar şöyle:

  • 3 Boyutlu yazıcı atılım yapıyor-Kurumsal 3 boyutlu yazıcıların, malzemelerin ve büyük kamu firmaları tarafından sunulan hizmetlerin satışının 2019 yılında 2,7 milyar doları geçmesi ve 2020 yılına kadar yıllık %12,5’lik büyüme payıyla 3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
  • eSpor gelişimini sürdürüyor- Kuzey Amerika e- spor pazarının; reklam, yayın lisansı ve franchise satışlarıyla yüzde 35 oranında büyüyeceği öngörülüyor. Küresel eSpor pazarı ise yaklaşık %32’lik büyümeyle 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı.
  • Radyoya ilgi sürecek- Deloitte, gelişmekte olan ülkelerde farklılıklar görülse de, gelişmiş ülkelerde yetişkin nüfusun %85’inin (2018 yılındaki oranla aynı) radyo dinlemeye devam edeceğini öngörüyor.
  • Kuantum bilgisayar fırsatı- Kuantum bilgisayarların önümüzdeki on yıl içinde yeni teknolojilerdeki en büyük gelir fırsatlarından birini oluşturacağı öngörülürken; klasik bilgisayarların yerini alma olasılığı ise düşük görülüyor. Bununla birlikte, gelecekteki kuantum bilgisayar pazarının, süper bilgisayar piyasasıyla karşılaştırılabilir olması bekleniyor. (2030’larda yılda yaklaşık 50 milyar dolar)