MOBİL

DigitalAge | 27.12.2016 - 10:17

Öğrenme teknolojilerinde 2017 trendi

Enocta, 2017'nin e-öğrenme trendlerini değerlendirdi

2017 E-Learning Trends Raporu’na göre e-öğrenme sektöründeki ve dünya genelindeki trendlerde sosyal medya ve mobilleşmenin etkisi hissediliyor. 2016 itibariyle 31 milyar dolarlık bir hacme ulaşan kurumsal e-öğrenme pazarının 2016-2020 döneminde %11,41 büyümesi bekleniyor. E-öğrenme alanındaki yenilikçi çözümlerin odaklandığı dört teknoloji başlığı göze çarpıyor: sosyal medya, mobilleşme, analitik ve bulut bilişim. Ancak 2016-2021 döneminde oyun bazlı öğrenme, oyunlaştırma ve giyilebilir teknolojilerin e-öğrenme alanında çığır açan değişiklikler yaratması bekleniyor.

Enocta Ürün ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Tok, Docebo 2017 E-Öğrenme Trendleri Raporu’nda yer alan verileri şöyle değerlendirdi: “E-öğrenme alanında dünya genelinde iki noktaya ciddi şekilde odaklanılacak: içerik ve birey. Çağımızda içerik artık hızla değişiyor, hepimiz bunun farkındayız ve her yerden içeriğe erişebilmek büyük önem taşıyor. Ancak öğrenenlerin ellerindeki bütün materyaller ile yeni içerikler oluşturmaları ve kendilerine en çok anlam ifade eden kısımları özümsemelerini sağlayacak yollar bulmak mecburiyetindeyiz. Bu yüzden en iyi eğitim ve gelişim planı çok katmanlı, esnek bir öğrenme ekosistemi yaratmak, öğrenene nasıl akıllı bir tüketici olacağını göstermek, gereken kişisel eğitim ortamını oluşturup sürekliliğini sağlamak gibi kritik faydalar sunabilmelidir. “