Skip to main content

2014 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1 Ocak 2016 itibariyle e-Fatura kullanmak zorunda kalacak

e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv gibi dijital uygulamalarda zorunluluk kapsamına giren şirketler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-Dönüşüm dünyasının katma değerli çözümleri ile tasarruf ve rekabet avantajı kazanacak.

e-Fatura en büyük tasarruf kalemlerinden
2014 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1 Ocak 2016 itibariyle e-Fatura kullanmak zorundalar. Günümüzdeki en aktif dijital çözümlerden biri olan e-Fatura kullanan şirketler; matbaa, arşivleme, kargo gibi süreçleri yaşamadıkları için ciddi maliyet avantajları elde ediyorlar. e-Fatura ile yalnızca faturanın kağıt, mürekkep, yazıcı çıktısı gibi masraflarından değil, ayrıca kurye ile gönderme ve faturaya itiraz durumunda oluşacak ek masraflardan da şirketler kurtulabiliyor.

e-Defter ile milyonlarca ağaç kurtulacak
e-Fatura kullanımı zorunlu olan şirketlerin e-Defter kullanması da kanunla zorunlu kılındı. FIT Solutions CEO’su Koray Gültekin Bahar, “FIT Solutions’ın, uluslararası standartlarda geliştirilmiş e-Defter yazılımı, titiz ve sorunsuz bir sistem sunuyor. Stratejik iş ortaklarımız ile birlikte çalışarak farklı çözümlere imza atıyoruz” diyor. e-Defter ile yılda ortalama 10.000 sayfa defter tutan bir firmanın 5.000 TL civarında olan noter tasdik maliyeti ortadan kalkıyor. FIT Solutions’ın Bulut e-Defter çözümü ile firmalar IT maliyetlerinden de tasarruf ediyor.

e-Arşiv muhasebe süreçlerini şeffaflaştırıyor
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan tüm mükelleflere e-Arşiv uygulamasına geçiş için son tarih 01.01.2016 olarak belirlendi. e-Arşiv uygulaması, süreçlerin şeffaf bir şekilde izlenebilmesinin yanı sıra işletmelerin iş yükünü azaltırken, saklama alanı, arşivleme zorluğu gibi sorunları ortadan kaldırıp, mali tasarrufu da beraberinde getirecek. Tüm faturaların ikinci kopyalarının elektronik olması ile kırtasiye masrafları neredeyse sıfırlanırken, arşiv alanı sorunu da çözülmüş olacak.

e-İmza kamu sağlığını güvence altına alıyor
1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yaklaşık 150 bin doktor, elektronik ortamda yazacakları reçetelerini, ıslak imzaya eşdeğer hukuki geçerliliği olan e-imza ile imzalayacaklar. Elektronik imza ile imzalanan reçeteler, başkaları tarafından izinsiz veya yanlışlıkla değiştirilemeyeceği veya kullanılamayacağı için doktor, hasta ve devlet açısından da fayda sağlayacak. FIT Solutions, şu anda ülke çapında e-İmza kullanımının 1,8 milyon olduğunu ve 2016 yılında bu rakamın 2,5 milyon kişiye çıkacağı öngörüyor.