Skip to main content

Davos Raporu’na göre dijital yetenek ve teknolojilerin kullanımının global ekonomide önümüzdeki süreçte 2 trilyon dolarlık yeni kaynak oluşturabileceği öngörülüyor

Verimliliğe ve büyümeye etki eden, dijital dönüşüm, rekabet, global operasyon modelleri, yetenek ve liderlik konularına odaklanan Accenture Strategy’nin, Davos 2016 kapsamında hayata geçirdiği araştırmaya göre, dijital beceri ve teknoloji kullanımının en iyi şekilde kullanılması halinde 2020 yılına kadar küresel ekonomide 2 trilyon dolarlık ek büyüme sağlanabileceği öngörülüyor.

Dünyanın en dijital ekonomisi Amerika…

Rapor, dünya çıktısının yüzde 22’den fazlasının dijital ekonominin yetenek ve sermayesiyle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Diğer yandan mevcut dijital yatırımların ABD’nin çıktısının yüzde 33’lük kısmını oluşturarak dünyanın en dijital ekonomisi olduğuna işaret ediyor. Ayrıca, ABD’de iş gücünün yüzde 43’ü, birikmiş sermayenin yüzde 26’sı dijital ekonomiyi destekliyor. Diğer pazarlarda ise dijital ekonominin GSYİH’de aldığı pay yüzde 13’ten yüzde 30’lara kadar değişiklik gösteriyor. Örneğin bu oran Çin’de yüzde 13 olurken, İngiltere ve Avustralya’da yüzde 30’lar seviyesinde karşımıza çıkıyor.

dijital ekonomi

Dijital ekonominin GYSYİH’deki payı, 2015 ve 2020

Raporda büyüme oranlarının yükseltilmesi amacıyla, dijitalleşmenin iş ve ekonomiye hangi ölçüde nüfuz ettiğinin izlenmesi açısından şirketlerin Accenture Strateji Dijital Yoğunluk skorunu geliştirmesi gerektiği vurgulanıyor. Örneğin, ABD ekonomisinin genel dijital yoğunluğunda 10 puanlık bir artışın, 2020 GSYİH büyümesinde yüzde 1,8‘lik yani 368 milyon dolarlık bir artışa neden olacağı tahmin ediliyor. Ancak Accenture Strategy tarafından, dijital beceriler, sermaye ve diğer hızlandırıcılardaki gelişmelerle oluşturulacak ideal kombinasyon ile 2020’de yüzde 2,1 artışla 421 milyon dolarlık daha büyük bir büyümenin sağlanabileceği öngörülüyor. Diğer yandan Brezilya, İtalya, Çin ve Japonya dijital performanslarını artırma potansiyeli en yüksek ülkeler olarak görülüyor.

Raporda ayrıca her ulusal ekonominin iyi gelir ve ekonomik çıktı elde edebilme çabalarını nasıl önceliklendirmesi gerektiği de anlatılıyor. Örneğin; Brezilya’nın yüzde 70’lik dijitalleşme çabasını bulut ve analitik gibi gelişmiş teknoloji uygulamalarına odaklaması öneriliyor.

Türkiye’de ise dijitalleşme skorundaki 10 puanlık bir artış şirkete ilave yüzde 1,5 kâr getiriyor

Accenture Türkiye Genel Müdürü Tolga Ulutaş, ülke ekonomilerinin en önemli lokomotiflerinden olan şirketlerin büyüme ve rekabet avantajı sağlamak için dijital dönüşümü tamamlamaları gerektiğini, böylece ülke ekonomilerinin büyüyebileceğini belirtiyor.

dijital ekonomi

Büyümenin anahtarı platform tabanlı modeller…

Rapora göre, platform tabanlı iş modelleri dijital odaklı büyümenin en büyük fırsatlarından biri olarak görülüyor. Bu modeller, organizasyonlara yeni pazarlar yaratmaya, iş ortakları ve müşterileri ortak dijital platformda bir araya getirerek değer ortaya çıkarmaya olanak sağlıyor. Bugün, platform ekonomisine “yeni doğan dijital şirketler” egemen olmakta, ancak Accenture Strategy’nin raporu önemli bir öngörüde bulunuyor: Geleneksel endüstri sorumluları, müşteri erişimi ve ürün portföyünü platformun network gücü ile birleştirerek platform stratejilerinden en çok fayda sağlayan grup oluyor.

Raporda, verimliliği ve büyümeyi artırmak için dijital iş modellerinin uygulanmasını geliştirecek 3 öneri de sunuluyor. Rapora göre değer fırsatlarına dayalı dijital yatırımların önceliklendirilmesi gerekiyor. Bunun için de dijital yatırım dengesinin dikkatlice hesaplanarak beceri ve teknolojilerin en uygun kombinasyonunun oluşturulması ve dijital yatırımların geri dönüşünün maksimize edilmesi öneriliyor. Endüstriye özel dijital stratejiyle rekabet edilmesi konusuna da dikkat çekilen raporda üçüncü öneri ise dijital dönüşüm için doğru ortamın oluşturulması olarak tanımlanıyor. Buna göre hem ‘Dijital IQ’nün geliştirilmesi hem de sektörler arası ilişkilerin geliştirilmesi için hükümetle iş birliği yapılması ve rekabet kurallarının değiştirilmesi öneriliyor.