Skip to main content

KOSGEB, KOBİ’leri dördüncü sanayi devrimine hazırlayacak projeler için çağrı yaptı. Üretimde nesnelerin interneti uygulamalarından bilişim teknolojisi alt yapısının geliştirilmesine; birçok farklı alandaki projelere destek sağlanacak.

KOSGEB tarafından, imalat sanayinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olan KOBİ’lerin desteklenmesi için KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında, “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Artırılması” konulu proje çağrısı hazırlandı.

Proje çağrısının hedef kitlesi, imalat sektöründeki KOBİ’ler olarak belirtilirken, proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerektiğinin altı çizildi. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümünün başvuru yapabileceği, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300 bin TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az üç olması şartı aranacağı açıklandı. Ayrıca, başvuracak işletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekiyor.

Toplam 1 milyon TL’ye kadar destek

KOSGEB’in proje çağrısıyla işletme başına 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL’ye kadar destek verilebileceği, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin hazırlayacağı projelerin çağrı kapsamında yer aldığı belirtildi.

Konunun Adana Ticaret Odası üyelerine anlatılmasına yönelik olarak düzenlenen toplantıda bilgi veren KOSGEB Adana Müdürü Hüseyin Şen, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yararlanabileceği destek projeleri kapsamındaki konuları şöyle sıraladı:

“Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları. Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının artırılması. Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş. İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım. Mikro ölçekli işletmelerde tasarım-mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme. Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi. Enerji verimliliğinin artırılması. Yeşil üretime geçiş.”

Proje çağrısı için açılan başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23.59’da kapatılacak. Son başvuru tarih ve saatinden önce onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.