ARAŞTIRMA

DigitalAge | 26.06.2017 - 14:00

Türkiye’deki KOBİ’lerin detaylı profili

Facebook’un OECD ve Dünya Bankası işbirliğiyle hazırladığı Future of Business (İş Dünyasının Geleceği) raporu yayımlandı. Raporda, özellikle Türkiye’deki KOBİ’lere ilişkin ilgi çekici bulguları infografikle paylaşıyoruz.

72 Yüzde 72KOBİ’ler için online’ın birincil işlevi “pazarlama”
Türkiye’de KOBİ’ler online tool’ları çoğunlukla potansiyel müşterilere yönelik reklamlar (%72) ve yeni ürün/hizmetlerini göstermek (%71) için  kullanıyor. Tedarikçi ve müşterilerle iletişim için kullananların oranı yüzde 63.  Bilgi edinmek amacıyla kullanım yüzde 58, ürün/hizmet satışı  için kullanım yüzde 56. Online tool’ları dahili iş süreçleri için kullanan  KOBİ’lerin oranı ise sadece yüzde 17!

 

 

62Yüzde 62
KOBİ’lerdeki cinsiyet dağılımına bakınca ortaya çıkan tablo şöyle: Şirketlerin yüzde 62’si çoğunlukla erkek, yüzde 11’i çoğunlukla kadından oluşuyor, yüzde 28 ise dengeli cinsiyet dağılımına sahip

 

 

1306 aylık süreç
Geçen altı ayda iş yerlerindeki çalışan sayısının arttığını söyleyen KOBİ’ler yüzde 19, azaldığını söyleyenler ise yüzde 24. Gelecek altı aya yönelik çalışan sayısı projeksiyonuna göre artış öngörenlerin oranı yüzde 37, çalışan sayısının azalacağını düşünenler ise yüzde 15’lik bir dilim

 

 

2-4 kişilik şirketler :

Türkiye’deki KOBİ’lerin büyük çoğunluğu (%43) şirket büyüklüğünü “2-4 kişi” olarak belirtiyor. “Sadece ben varım” diyenlerin oranı yüzde 20, “5-9 kişi” diyenlerin oranı ise yüzde 16. Çalışan sayısı 250’yi geçen KOBİ’lerin oranı sadece yüzde 2
> 10 yaş
Türkiye’deki KOBİ’lerin çoğunluğu (%28) şirket yaşını 10 yıldan fazla olarak belirtiyor. “1-3 yaşında” diyenlerin oranı yüzde 25. “6-10 yıl” yanıtını verenlerin oranı yüzde 18, “4-5 yıl” diyenlerin oranı yüzde 16

kobi-2
3 aylık uluslararası ticaret verileri

Türkiye’deki KOBİ’lerin son üç ayda toplanan uluslararası ticaret verilerine göre, “hem ihracatçı hem ithalatçı olarak uluslararası ticaret yapıyorum” diyen firmaların oranı sadece yüzde 7. “İthalatçı olarak uluslararası ticaret yapıyorum” diyenlerin oranı yüzde 5, “İhracatçı olarak uluslararası ticaret yapıyorum” diyenlerin oranı yüzde 7
ulke

1 2