yazarlar

10.10.2013 - 10:23

Pazarlama iletişimi eğitiminde yeni dönem

Pazarlama iletişimi programlarının bir görevi sektörü yakından takip etme ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilme yeti ve becerileri olan insanlar yetiştirmek olduğu kadar bir diğer görevi de gündemi meşgul eden sorunlara yenilikçi çözümler üretebilecek özgür tartışma, eleştirme, yaratma ortamları teşkil etmek.

Dijitalin pazarlama iletişimi üzerindeki şiddetli etkisinin gözlendiği bir alan da kaçınılmaz olarak pazarlama iletişimi eğitimi oldu. Bugün pazarlama iletişimi alanında kendini geliştirecek yüksek lisans programlarını araştıran herkesin tercihlerini yaparken bu yazıyı dikkatle okumalarını öneriyorum.

Pazarlama iletişimi programlarının bir görevi sektörü yakından takip etme ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilme yeti ve becerileri olan insanlar yetiştirmek olduğu kadar bir diğer görevi de gündemi meşgul eden sorunlara yenilikçi çözümler üretebilecek özgür tartışma, eleştirme, yaratma ortamları teşkil etmektir. Kısaca, iyi bir pazarlama iletişimi programı hem sektördeki gelişmeleri takip edebilmeli, hem de bu gelişmelere yön verebilmelidir.

Bugün sektördeki önemli gelişmelerden bir tanesi dijitalin insan hayatının tüm noktalarına dokunan, maruz kaldığı tüm mecraları entegre eden, yeni neslin birincil iletişim mecrası olma yolunda ilerleyen teknolojik bir altyapı olarak önlenemez yükselişidir. Dijital mecra ilk yılarında alternatif bir kanal iken, bugün ana akım mecralara etkileşim özelliği kazandıran, bazı geleneksel mecraları alternatif kılan, mecralar üstü bir atmosfer haline gelmiştir. Her yeni yükselen mecra gibi dijital de önce kendi özelinde ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Ancak zamanla yeni yaşam atmosferimizi tanımlamakta olduğu anlaşıldıkça dijital anlayış pazarlama iletişiminin tamamına yayılmak zorunda kaldı. Bugün bazı büyük küresel şirketler dijital pazarlama departmanlarını kapatıp dijital mecralara dair uzmanlığı pazarlama iletişimi ekiplerinin tüm üyelerinin olmazsa olmaz özellikleri arasına ekliyor. Dijital anlayış, dijital mecranın teknolojik kapasiteni anlamaktan öte, davranışsal, psikolojik ve felsefi özelliklerini anlamayı gerektiriyor.

Yeni nesil pazarlama iletişimi müfredatı nasıl olmalı?

Pazarlama iletişimi eğitimi de bu gelişmeler ışığında kendini yeniden yapılandırmak zorundadır. Dijital pazarlama, aynı sektörde olduğu gibi, önce müfredatlara dijitale ait özel bir ders olarak girdi ve sonra bu derslerin sayısı arttı. Hatta tamamen bu derslerden oluşan sertifika programları, yüksek lisans programları bile ortaya çıktı. Kapsamlı olarak pazarlama iletişimi eğitimi veren programların ise bugün müfredatlarını baştan sona ele alması ve dijitalle en alakasız gibi gözüken kuramsal derslerini bile yeni nesil insanın hayat hikâyesi ile uyumlu hale getirmeleri kaçınılmaz. Dijital anlayışı tüm derslerine yedirememiş bir programın bugünü anlatan ve geleceğe yön veren bir pazarlama iletişimi eğitimi vermesi çok zor. Lisans ve yüksek lisans eğitimi önemli kararlardır; bu kararın eşiğinde olan herkesi müfredatları ve akademik kadroları incelerken bu konuya hassasiyet göstermesi akılcı olacaktır.