Hotels.com

Hotels.com, iletişim ajansını seçti

İŞ DÜNYASI, TEKNOLOJİ | 23.06.2015 - 13:36

Hotels.com’un Türkiye’deki iletişimini Grayling yürütecek