Gençpa

Gençpa,“iFocus Teknoloji”yi faaliyet geçirdi

Gençpa,“iFocus Teknoloji”yi faaliyet geçirdi

İŞ DÜNYASI | 22.01.2018 - 17:15

Gençpa Teknoloji Grubu, yeni teknoloji girişimi “iFocus Teknoloji”yi faaliyet geçirdi.