design thinking

Design Thinking ve taş çorbası

REKLAM & PAZARLAMA | 14.07.2017 - 16:02

Design Thinking benim için bu hikâyedeki taş. Tüm köyü ortak bir sorunu çözebilmek adına bir araya getirebilmeyi ve çözümü tasarlarken de birlikte çalışmaktan zevk alabilmeyi mümkün kıldıran taş. Taşta bir sihir olduğunu, düşünmeyin. Onun sayesinde ortak bir payda yaratıp, çözüm üzerine odaklanabiliyoruz.

Tasarımın altın çağında tasarımcının öneminin azalması

TASARIM, TEKNOLOJİ | 15.06.2015 - 15:49

“Nest gibi gündelik bir termostatın yaratıcısı bir şirket nasıl oluyor da ‘güzel’ ve ‘devrimci’ gibi övgüler alabiliyor ve Google tarafından 3,2 milyar dolara satın alınabiliyor? Nest farklı ne yaptı ki insanlar bir ev aletinden aşkla bahsedebiliyor?”
Jon Kolko, Well-Designed