Skip to main content

Haber uyarıları, haber bültenleri, bilgiler, veriler, görüntüler, incelemeler, videolar ve diğer içerik dâhil olmak üzere digitalage.com.tr ve onun ilgili haber, veri, araştırma ve diğer ürünleri (müştereken ‘digitalage.com.tr’ olarak adlandırılacaktır); Digital Age ve Kapital Medya Hizmetleri A.Ş şirketinin sunduğu bir haber ve bilgi hizmetidir. digitalage.com.tr kullanarak, işbu Kullanım Şart ve Koşullarında (‘Sözleşme’) yer alan tüm şartlara uymayı kabul etmektesiniz.

digitalage.com.tr’de yer alan veya digitalage.com.tr aracılığıyla sunulan tüm içerik, ‘olduğu gibi’ sunulmaktadır. Digital Age, digitalage.com.tr aracılığıyla sunulan haber ve bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği, güncelliği, ihlal etmemezliği, ticari elverişliliği veya belirli bir amaca uygunluğunu garanti etmemektedir. Digital Age; digitalage.com.tr veya digitalage.com.tr aracılığıyla sunulan herhangi bir haber veya bilgiyi sunmada, derlemede, yorumlamada, raporlamada veya iletmekte, kendi ihmali veya kontrolü dışındaki risklerin tamamen veya kısmen sebebiyet verdiği herhangi bir kayıp veya zarar için size veya herhangi birine karşı mesul olmayacaktır. digitalage.com.tr, söz konusu bilgiye güvenerek alınan herhangi bir karar veya yapılan herhangi bir hareket veya herhangi dolaylı, özel veya benzer hasarlar için, bahse konu hasarların olasılığı hakkında uyarılmış olsa da, size veya herhangi birine karşı, hiçbir koşulda, sorumlu olmayacaktır.

Digital Age’in, eğer var ise, digitalage.com.tr veya digitalage.com.tr’de yer alan bilgiler ile herhangi bir şekilde ilgili olan (akdi, haksız fiil veya başka herhangi bir şekildeki) herhangi bir kanuni talepten kaynaklanan mesuliyetinin, mevcut ise, digitalage.com.tr, kullanıcılar tarafından sunulan içerik ve lisans için digitalage.com.tr’ye ödediğiniz meblağı geçmeyeceğini kabul etmektesiniz.

Yorum, inceleme, fikir, fotoğraf veya herhangi başka bir içeriği digitalage.com.tr’de yayınlayarak veya digitalage.com.tr’ye sunarak; sunduğunuz içeriğin size ait olduğunu veya başka şekilde içeriğe ilişkin yeterli haklarınızın olduğunu, içeriğin doğruluğunu, işbu Sözleşmeyi veya geçerli herhangi bir kanunu ihlal etmediğini ve herhangi bir kişi veya kurumun haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektesiniz. Ayrıca, bize münhasır olmayan, sürekli, gayrikabili rücu bir lisans ve kullanıcı olarak sizin tarafınızdan herhangi bir amaç için sunulan içeriği kullanma hakkını vermektesiniz. İşbu hakların ve lisansın verilmesi, kullanıcı tarafından sunulan içerikte yer almaktaysa, isminiz, resminiz, benzerliğiniz, sesiniz ve diğer kişisel bilgileriniz için de geçerli olup Kapital Medya Hizmetleri A.Ş’nin herhangi bir amaç için dünyanın her yerinde ve (reklam, pazarlama ve diğer ticari amaçlar dahil olmak üzere) herhangi bir ortamda, kullanıcı tarafından sunulan içeriği sergileme, paylaşma, çoğaltma, değiştirme, tercüme etme, düzenleme veya türetilmiş işler oluşturmasına izin vermektedir. Digital Age, yorumlarınızı veya içeriği, herhangi bir sebeple ve herhangi bir zamanda silme veya düzenleme hakkını saklı tutmaktadır, ancak, söz konusu yorumları veya içeriği gözden geçirme veya kaldırma yükümlülüğü altında değildir. Bunlara ek olarak, kayıt verileri dâhil olmak üzere, sizin hakkınızdaki bilgileri, geçerli kanunlar ve/veya kanun marifetiyle alınan taleplere uymak, sistemlerimizi düzgün bir şekilde işletmek, varlıklarımızı veya haklarımızı korumak ve diğerlerinin çıkarlarını muhafaza etmek için, ifşa etme hakkını saklı tutmaktayız.

• Terbiyesiz, saygısız, küfürlü veya nefret dolu bir dil, kişisel, ırkçı veya dinsel şekilde kışkırtıcı saldırılar veya yobazlık, ırkçılık, ayrımcılık veya nefret dolu ifadeler içeren;

• İftira niteliğinde olan, tehditkâr, yanlış, yanıltıcı, hileli, adil olmayan ve aşırı abartı veya ispatlanmamış iddialar içeren veya üçüncü kişilerin gizlilik haklarını ihlal eden;

• Herhangi bir belediye, eyalet veya federal kanunu, kuralı, yönetmeliği veya talimatnameyi ihlal eden veya böyle bir kaçınma veya ihlali destekleyen teşebbüs eden;

• digitalage.com.tr’nin kesintisiz kullanımı veya istifadesine haksız şekilde müdahale eden;

• Söz konusu amaçlar için özellikle tayin edilen alanlar haricinde, ürün veya hizmet reklamı yapan veya ticaret teklifinde bulunan;

• Söz konusu materyalin sahibinin açık izni olmaksızın, telif haklı veya diğer herhangi bir şekilde mülkiyet haklı materyalleri içeren veya Virüs veya diğer zararlı, aksatıcı veya tahrip edici dosyaları içeren veya ileten materyalleri aktarmamayı kabul etmektesiniz.