vodafone slogan

Vodafone’un yeni marka stratejisi ve sloganı

Vodafone’un yeni marka stratejisi ve sloganı

REKLAM & PAZARLAMA | 05.10.2017 - 17:45

Vodafone yeni marka stratejisi ve sloganını yarından itibaren kullanmaya başlayacak.